Foreldrekurs 0-10 år


For deg med barn fra 0 til 10 år
Kurs for foreldre med barn fra 0 til 10 år starter våren 2018
og holdes på Berg prestegård. Kurset holdes over 5 uker.
Det passer for alle som ønsker å lære mer
hvordan man kan ta godt vare på og utvikle
sunne og gode relasjoner til barna sine. Her er
det ikke nødvendig at begge foreldrene deltar,
men det er fint å være to dersom det er mulig.
Alle får eget kurshefte som er inkludert i
prisen på kurset.
Kurset er basert på Alpha sitt kursopplegg for
barn, og følgende tema blir berørt:
1 . samling – Bygge et sterkt
fundament
2. samling – Å møte barnas behov
3. samling – Grensesetting
4. samling – Lære sunne
relasjoner
5. samling – Vårt langsiktige mål

Dato for kurset:

7.mars, 14.mars, 21.mars,4.april og 11.april.

Påmelding innen 1.mars 2018.

Sted:

Berg prestegård
Jonsvannsveien 45
7052 TRONDHEIM
Pris:

800 pr person, kr. 1000 for begge foreldre.
Påmelding innen 20.02.2017 til
post@trondheimsamtalesenter.no.

eller pr. tlf. 45225831

 

Sigrun Hammer Kvaløy er Barne og familieleder. Utdannet førskolelærer, og har videreutdanning i Spesial pedagogikk, Pedagogisk veiledning og Rådgivning ved NTNU. Arbeidserfaring: førskolelærer, lærer og rådgiver i videregående skole. Frivillig arbeid: Leder for Familie retreater i 7 år, sjelesørger, frivillig medarbeider ved Trondheim Samtalesenter i 8 år.