Erfaringer med gudsfraværet


Mange mennesker har levd, og lever i den smertefulle og vanskelig erfaringen av at Gud oppleves å være borte.

Den Gud som kanskje tidligere «talte» eller virket til stede oppleves nå taus og fullstendig fraværende.

Hvordan forstå dette fraværet? Kan religionspsykologien og teologien øke vår forståelse? Hvordan kan vi leve med dette fraværet? Hvordan kan vi møte mennesker som erfarer Guds fravær?

Anne Margrethe Mandt-Anfindsen (f.1966) har i 3-4 år fordypet seg i den livserfaringen som kalles gudsfravær. Hun har intervjuet vanlige mennesker om deres erfaringer i denne tematikken. Hun har søkt i både systematisk teologi, kristen spiritualitet og innen religionspsykologien for å finne språk for en underkommunisert og veldig viktig menneskelig erfaring.

Seminar: Torsdag 27. april 10-15

Sted: Salem menighet, Prinsensgt. 22b

Pris: kr. 800,- inkludert lunsj, kaffe og frukt

Påmelding: innen 5 april 2017

Epost: post@trondheimsamtalesenter.no

Telefon: 45619818