Familieskolen Stjørdal


Familieskolen Stjørdal er et samarbeid
mellom Den norske Kirke i Stjørdal, NLM Stjørdal forsamling, Misjonskirken Stjørdal og
Trondheim Samtalesenter.

Samlivskurset tar opp syv av de viktigste sidene ved ethvert samliv. Det er designet for å være til hjelp for alle par, uansett livssyn, som ønsker å utvikle, forbedre og styrke forholdet. Hver samling begynner med middag kl.19.00 med påfølgende undervisning og bearbeidelse av stoffet som blir presentert. Gjennom undervisning og oppgaver arbeider det enkelte paret med spørsmål som undervisningen tar opp. Parene skal ikke ha gruppesamtaler med andre par,

Kvelden avsluttes kl. 21.30.

Emner:
* Å bygge et sterkt fundament
* Kunsten å kommunisere
* Kon iktløsning
* Tilgivelsens kraft
* Familiens betydning – fortid og nåtid * Et godt sexliv
* Kjærlighet i praksis

Kurset holdes i Stjørdal kirke, Kimen kulturhus på Stjørdal.
Kursdatoer: 19.9, 17.10, 14.11, 16.1, 6.2, 6.3, 3.4.
Pr kr. 1500 pr par inkludert kursbok og måltid.

Kursholderne på kurset Liv Heidi og Einar Lund, Kristin og Trond Aarsland, Johannes Selstø, Barbro Dragsjø og Jan Dag Rolseth, Inger Lise og Per Anton Leite.

Påmelding:
Send e-post innen 1.9.2018 til post@trondheimsamtalesenter.no,
eller ring til Trondheim Samtalesenter på telefon 45619818.

Medarbeidere:

Trond Aarsland. Gift med Kristin. Tre barn i tenårene. Lærer.

Kristin Aarsland. Lærer med spes.ped. Jobber som miljøterapeut i tillegg til undervisning.

 

Barbro Dragsjø. Tre barn. Gift m Jan Dag. Sykepleier og lærer.

Jan Dag Rolseth. 2 voksne barn. Flyvert.

Einar Jenssen Lung, gift med Liv Heidi Lund. 3. voksne barn, byggmester. Jobber som adjunkt på byggfag avd. ved Ole Vig.

Liv Heidi Lund, 3 voksne barn. Adjunkt, jobber i ungdomsskolen

Per Anton Leite, Sokneprest i Stjørdal menighet. Gift med Inger Lise, foreldre til tre tenåringsdøtre.

Inger Lise Rokseth Leite, Rådgiver i Kompetansesenter rus – Midt-Norge. Sosionom og diakon av utdanning. Tenåringsmor.