Gottman samlivskurs 11. og 12.januar


Hemmeligheten bak et lykkelig parforhold. 7 nøkler fra verdens fremste samlivsforsker.

Gottman samlivskurs er utviklet av professor John Gottman. Basert på 40 år med forskning på over 3000 par har den verdenskjente samlivsforkeren funnet syv prinsipper som gjør at forhold blir varige, harmoniske og sunne.

De enkle prinsippene kan føre til en sunnere måte å håndtere konflikter på og forbedre nærhet og “vi”-følelsen i parfoholdet. Kurset passer for par i alle aldre.Det består av en del undervisning og oppgaver som parene jobber sammen om.

På kurset vil dere lære:

■ Å styrke kjennskap til hverandre

■ Å bygge vennskap og tillit

■ Gjenkjenne og møte invitasjoner

■ Konfliktløsing

■ Hvordan dere kan støtte hverandre

■ Å utvikle felles historie, verdier og mål

Kurset bygger på innholdet i Gottmans bok: «Hemmeligheten bak et lykkelig parforhold. Syv nøkler fra verdens fremste samlivsforsker».

Tid: Fredag 11.januar fra ettermiddag og hele lørdag 12.januar 2019

Sted: Comfort Hotel Park, Prinsensgate 4a Trondheim

Pris: 5000,- inkludert èn overnatting og bevertning begge dager.

Pris uten overnatting: 3900,-

Pris uten middag lørdag og overnatting: 2900,-

Kurset er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Frikirke, Salem menighet, Trondheim Samtalesenter, Betania(NLM), og Pinsemenigheten Betel

Påmelding innen 1.desember 2018

Kontaktinfo: post@trondheimsamtalesenter.no