Gottman samlivskurs i Trondheim


Gottman samlivskurs arrangeres i Trondheim 15.-17. november 2019.

Gottman samlivskurs er utviklet av professor John Gottman. Basert på 40 år med forskning på over 3000 par har den verdenskjente samlivsforskeren funnet syv prinsipper som gjør at forhold blir varige, harmoniske og sunne. De enkle prinsippene kan føre til en sunnere måte å håndtere konflikter på og forbedre nærhet og «vi»-følelsen i forholdet.

Kurset bygger på innholdet i Gottmans bok: «Hemmeligheten bak et lykkelig parforhold. Syv nøkler fra verdens fremste samlivforsker».

På kurset vil dere blant annet lære:

  • Å styrke kjennskap til hverandre
  • Å bygge vennskap og tillit
  • Gjenkjenne og møte invitasjoner
  • Konfliktløsning
  • Hvordan dere kan støtte hverandre
  • Utvikle felles historie, verdier og mål

Arrangører: Trondheim frikirke, Betania Misjonsforening(NLM), Salem menighet(Normisjon), Pinsemenigheten Betel og Trondheim Samtalesenter

Pris: 2000,- pr par. Dette inkluderer undervisning, kursmateriell og lunsj lørdag.

Sted: Trondheim

Påmelding til post@trondheimsamtalesenter.no