Gottman samlivskurs


Gottman samlivskurs arrangeres i Trondheim 20-22.1.2023 – nb ny dato!

Samlivskurset er utviklet av professor John Gottman, som gjennom 40 år med forskning på over 3000 par har funnet syv prinsipper som gjør at forhold blir varige, harmoniske og sunne. De enkle prinsippene kan føre til en sunnere måte å håndtere konflikter på og forbedre nærhet og «vi»-følelsen i forholdet. 

Kurset bygger på innholdet i Gottmans bok: «Hemmeligheten bak et lykkelig parforhold. Syv nøkler fra verdens fremste samlivforsker».

På kurset vil dere blant annet lære:

  • Å styrke kjennskap til hverandre
  • Å bygge vennskap og tillit
  • Gjenkjenne og møte invitasjoner
  • Konfliktløsning
  • Hvordan dere kan støtte hverandre
  • Utvikle felles historie, verdier og mål

Arrangører: Trondheim Samtalesenter

Pris: 3000,- pr par. Dette inkluderer undervisning, kursmateriell og lunsj lørdag.

Varighet:

Fredag 20. januar: 18.30-21.30

Lørdag 21. januar: 10.00-17.00

Søndag 22. januar: 10.00-13.30 

Sted: Salem-huset, Prinsensgt 22 b, 2.etg.

Påmelding: til hildegunn@trondheimsamtalesenter.no innen 5.1.2023

Undervisere er:

Hildegunn og Roald Håbrekke. Hildegunn er lærer, Coach, erfaring fra samlivskurs og er ansatt ved Trondheim Samtalesenter. Roald er sosionom, jobber som daglig leder i Bakklandet og Lademoen menigheter, og har lang erfaring fra rusbehandling, samtaler og samlivskurs.

Kjellaug Andresen, daglig leder Trondheim Samtalesenter, sjelesørger og familieterapeut. Lang erfaring med samtaler og samlivskurs.