Gottman samlivskurs


Gottman samlivskurs arrangeres i Trondheim 11-13.november 2022.

Samlivskurset er utviklet av professor John Gottman, som gjennom 40 år med forskning på over 3000 par har funnet syv prinsipper som gjør at forhold blir varige, harmoniske og sunne. De enkle prinsippene kan føre til en sunnere måte å håndtere konflikter på og forbedre nærhet og «vi»-følelsen i forholdet. 

Kurset bygger på innholdet i Gottmans bok: «Hemmeligheten bak et lykkelig parforhold. Syv nøkler fra verdens fremste samlivforsker».

På kurset vil dere blant annet lære:

  • Å styrke kjennskap til hverandre
  • Å bygge vennskap og tillit
  • Gjenkjenne og møte invitasjoner
  • Konfliktløsning
  • Hvordan dere kan støtte hverandre
  • Utvikle felles historie, verdier og mål

Arrangører: Trondheim Samtalesenter

Pris: 3000,- pr par. Dette inkluderer undervisning, kursmateriell og lunsj lørdag.

Varighet:

Fredag 11.november: 18.30-21.30

Lørdag 12.november: 10.00-17.00

Søndag 13.november: 10.00-13.30 

Sted: blir oppdatert senere

Påmelding: til hildegunn@trondheimsamtalesenter.no innen 15.10.2022

(Det er mulighet å overnatte på hotell, og det koster ca. kr. 1050,- pr par pr natt inkludert frokost. )

Undervisere er:

Hildegunn og Roald Håbrekke. Hildegunn er lærer, Coach, erfaring fra samlivskurs og er ansatt ved Trondheim Samtalesenter. Roald er sosionom, leder for veiledere Kirkens Sos, og lang erfaring fra rusbehandling, samtaler og samlivskurs.

Kjellaug Andresen, daglig leder Trondheim Samtalesenter, sjelesørger og familieterapeut. Lang erfaring med samtaler og samlivskurs.