Hvordan lære å sette sunne grenser?


Redd for å si nei? Andres behov viktigere enn dine? Kommer tårene nå du er sint?

Vil du være med i en samtalegruppe med andre som strever med det samme?  Det er langt flere enn vi tror som har utfordringer med å sette sunne grenser i sine relasjoner med andre.  Det vil bli gitt undervisning ved gruppeleder, og det forutsetter at deltagerne deler sine erfaringer med hverandre.

Vi vil først kartlegge de indre mønstre som hemmer sunn grensesetting og selvhevdelse, før vi foreslår øvelser som kan bryte disse mønstre.

Gruppen har innad taushetsplikt, og gruppelederne har en ivaretaende funksjon. Ansvarlig for gruppene er psykolog Jørn Hokland og familieterapeut Kjellaug Andresen.

Dette er en unik mulighet til å kunne lære noe om å sette grenser på en god måte som er viktig del av det å være et sunt menneske.

Oppstart ved interesse.

Pris: kr. 1000,- (500 for studenter) for alle kveldene.