Jentegruppe: Hvem er jeg?


Stadig flere kjenner at de strever med å akseptere seg selv som de er, og bli fortrolig med seg selv. Mange leter etter bekreftelser og anerkjennelse, og kjenner at de strever i sine relasjoner.

Det trenger ikke være alvorlige depresjoner eller vanskeligheter for å kjenne på slike tanker og følelser. Alle kan innimellom kjenne på slike følelser. Denne gruppen er forbeholdt jenter mellom 18-30 år, og er et tilbud om å utvikle sitt eget selvbilde, gudsbilde og identitet, og bli tryggere på seg selv og sin egen kropp.

Hva vi tenker og føler om oss selv er av stor betydning for hvordan har det i våre relasjoner.

Oppstart: Ved interesse
Antall samlinger: 8

Påmelding til post@trondheimsamtalesenter.no
Pris: 500,- (250 for studenter)