Kontakt


Kontortid: Alle hverdager 09.00 – 15.00. Samtaler kan skje både på dag- og kveldstid.

  Navn

  Alder

  Telefonnummer

  E-postadresse

  Sivilstatus

  Yrke/studie/annet

  Hva søker du hjelp for?

  Hvor lenge har du hatt det slik?

  Har du søkt, har eller har hatt behandling hos psykolog e.l.?

  Ønsket samtaletid (dagtid/kveldstid)

  Andre relevante opplysninger