Kontakt


Trondheim Samtalesenter
Prinsens gate 22B
7013 TRONDHEIM

post@trondheimsamtalesenter.no
Tlf: 45 61 98 18

Kontortid: Alle hverdager 09.00 – 15.00. Samtaler kan skje både på dag- og kveldstid.

Navn

Alder

Telefonnummer

E-postadresse

Sivilstatus

Yrke/studie/annet

Hva søker du hjelp for?

Hvor lenge har du hatt det slik?

Har du søkt, har eller har hatt behandling hos psykolog e.l.?

Ønsket samtaletid (dagtid/kveldstid)

Andre relevante opplysninger