Hvem er vi?


 Trondheim Samtalesenter eies og drives av Salem menighet(Normisjon), Normisjon region Trøndelag og Lukas Stiftelsen.

Trondheim Samtalesenter ble etablert 1.1.2006. og har 1,7 årsverk ansatt. Vi har ca. 35 frivillige medarbeidere knyttet til samtale-og kursvirksomhet.

Daglig leder er: Familieterapeut Kjellaug Andresen

Formålsparagraf (§2 i vedtekter):

Samtalesenteret bygger på kristen tro og samarbeider med kristne trossamfunn.

Foreningen skal stå for drift og utvikling av Trondheim Samtalesenter. Målsetting med senteret er å bedre livskvaliteten til mennesker i det moderne samfunn gjennom å tilby samtaler eller støttegrupper med hjelpere til mennesker som trenger støtte og hjelp i en vanskelig fase av livet.Senteret skal også tilby ulike kurs med tanke på forebyggende arbeid innenfor dette området. Senteret skal bygges opp med frivillige medarbeidere som tilbys fagkyndig opplæring mot å stille en viss mengde tid til disposisjon for å utvikle en relasjon med mennesker som trenger støtte i form av en fortrolig samtalepartner.

Senteret er åpent for alle uansett livssyn.

Ansatte:

Daglig leder/familieterapeut: Kjellaug Andresen, tlf 45619818, epost: kjellaug@trondheimsamtalesenter.no

Samtalepartner/coach: Hildegunn Håbrekke, e-post: hildegunn@trondheimsamtalesenter.no