Medarbeidere


Kjellaug Andresen,daglig leder, sjelesørger og familieterapeut

Anne Elise Hugdal Lykke,sosionom og familieterapeut.

Inger Brit Rødberg er regionleder i Normisjon Trøndelag. Har vært med som frivillig på samtalesenteret med støttesamtaler siden oppstart.


Reidun Thorvik er psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Har jobbet på Rikshospitalet som sykepleier, som lærer, og på BUP som sykepleier, leder og familieterapeut. Er nå pensjonist, og har vært frivillig i Samtalesenteret siden oppstart.

Bente Lise Austad er spesialist i psykomotorisk fysioterapi, og skriver en master i psykisk helse. Jobber på Nidaros DPS. Har tidligere arbeidet som fysioterapeut i psykiatrien, på kreftavdelingen og rehabiliteringssenteret med fokus på mestring av smerter og utmattelse, og med kroppsbilde blant sykelig overvekt. Har vært frivillig medarbeider i samtalesenteret i mange år, blant annet på unge par-weekend.

Solveig Moe er sykepleier og utdannet innen psykodrama. Har jobbet mange år i psykisk helsevern og rusbehandling som sykepleier og behandler. Vært med som samtalepartner, gruppeleder og veileder på UngePar og Familieskolen siden Trondheim samtalesenter ble etablert.

Åsa Dahl Berge har jobbet som allmennlærer i grunnskolen og førstekonsulent i UDI. Jobber i dag som lektor i pedagogikk på grunnskoleutdanningen på NTNU.

Marit Walstad er utdannet lærer, og har jobbet i skolen i Oslo og i Trondheim. Har arbeidet som lønnet og frivillig i Den Norske Kirke, med blant annet sjelesorg. Har også vært sjelesørger i OASE gjennom mange år.

Gunn Hauan Tronsen, Helsesøster, jordmor med videreutdanning i psykisk helse.

Anne Bergsrønning Eid, er utdannet sykepleier og jobber på kirurgisk sengepost. Har vært med i styret i Trondheim Samtalesenter siden 2014. Har tatt enkeltemner i coaching -selvledelse og emosjonell intelligens, prosjektstyring og personalledelse.

Majen Helen Sævik, er utdannet ingeniør med etterutdanning i pedagogikk, skoleledelse og psykologi. Jobber som kontaktlærer og lærer på Kristen Videregående skole i Trøndelag. Er med i Lederteamet på Familieskolen i Trondheim. Har lenge tatt i mot samtaler i ulike sammenhenger, det siste året blant annet ved Trondheim Samtalesenter.

Bodil Aarmo Brenne, er universitetslektor ved Nord universitet Levanger, tilknyttet sykepleierutdanning og veilederutdanning. Driver også en liten privatpraksis som gestaltterapeut.

Monika Gjøra, psykolog. Har jobbet som psykolog på barnehjem og som pediatrisk psykolog i Polen. Driver Young Art Studio, kunstverksted for barn. Har også jobbet som HR-konsulent.

Erling Dalen, sykepleier, spesialist i allmennmedisin og spesialist i samfunnsmedisin. Har jobbet som allmennlege, kommunelege og overlege ved psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag fram til 2013. Har siden vært pensjonist.

Ruth Ester W. Sævik,sykepleier og familieterapeut

Marit Rein,lærer

Hildegunn Håbrekke

Roald Håbrekke

Ida Mathilde A. Schiager

Eivind Risholm