Medarbeidere


Kjellaug Andresen,daglig leder og familieterapeut

Inger Brit Rødberg er regionleder Normisjon. Har vært med som frivillig på samtalesenteret med støttesamtaler siden oppstart.

 


Reidun Thorvik er psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Har jobbet på Rikshospitalet som sykepleier, som lærer, og på BUP som sykepleier, leder og familieterapeut. Er nå pensjonist, og har vært frivillig i Samtalesenteret siden oppstart.

Olav Kvaløy,siv.ing,leder av retreat, sjelesørger

Bente Lise Austad er spesialist i psykomotorisk fysioterapi, og skriver en master i psykisk helse. Jobber på Nidaros DPS. Har tidligere arbeidet som fysioterapeut i psykiatrien, på kreftavdelingen og rehabiliteringssenteret med fokus på mestring av smerter og utmattelse, og med kroppsbilde blant sykelig overvekt. Har vært frivillig medarbeider i samtalesenteret i mange år, blant annet på unge par-weekend.

 

Sigrun Hammer Kvaløy er Barne og familieleder. Utdannet førskolelærer, og har videreutdanning i Spesial pedagogikk, Pedagogisk veiledning og Rådgivning ved NTNU. Arbeidserfaring: førskolelærer, lærer og rådgiver i videregående skole. Frivillig arbeid: Leder for Familie retreater i 7 år, sjelesørger, frivillig medarbeider ved Trondheim Samtalesenter i 8 år.

 

Solveig Moe er sykepleier og utdannet innen psykodrama. Har jobbet mange år i psykisk helsevern og rusbehandling som sykepleier og behandler. Vært med som samtalepartner, gruppeleder og veileder på UngePar og Familieskolen siden Trondheim samtalesenter ble etablert.

Marit Rein,lærer

Åsa Dahl Berge, lektor

Ruth Ester W. Sævik,sykepleier og familieterapeut

Anne Elise Hugdal Lykke,sosionom

 

Marit Walstad er utdannet lærer, og har jobbet i skolen i Oslo og i Trondheim. Har arbeidet som lønnet og frivillig i Den Norske Kirke, med blant annet sjelesorg. Har også vært sjelesørger i OASE gjennom mange år.

 

Einar Strøm, agronom og jobber som lærer og veileder ved Gå Ut Senteret. Studerer sjelesorg og har tidligere jobbet som feltprest, misjonær og barne- og ungdomsarbeider.

 


Gunn Hauan Tronsen er leder på Innherred. Er helsesøster og jordmor med videreutdanning i psykisk helse.

 

Erling Dalen, er sykepleier, spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin. Har jobbet som allmennlege, kommunelege og overlege ved psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag frem til 2013. Er nå pensjonist.

Bodil Brenne Aarmo, sykepleier og lærer

Inger Karin Brenne,  sykepleier og lærer

 

Anne Bergsrønning Eid, er utdannet sykepleier og jobber på kirurgisk sengepost. Har vært varamedlem i styret i Trondheim Samtalesenter siden 2014. Har tatt enkeltemner i coaching -selvledelse og emosjonell intelligens, prosjektstyring og personalledelse.

Majen Helen Sævik, er utdannet ingeniør med etterutdanning i pedagogikk, skoleledelse og psykologi. Jobber som kontaktlærer og lærer på Kristen Videregående skole i Trøndelag. Er med i Lederteamet på Familieskolen i Trondheim. Har lenge tatt i mot samtaler i ulike sammenhenger, det siste året blant annet ved Trondheim Samtalesenter.