Medarbeidere


Kjellaug Andresen: Daglig leder, sjelesørger og familieterapeut. E-post: kjellaug@trondheimsamtalesenter.no

Hildegunn Håbrekke: lærer og coach. E-post: hildegunn@trondheimsamtalesenter.no

Anne Elise Hugdal: sosionom og familieterapeut. 

Monika Gjøra, psykolog fra Polen. Har jobbet som psykolog på barnehjem og som pediatrisk psykolog i Polen. Har p.t. ikke norsk godkjenning som psykolog. 

Inger Brit Rødberg er regionleder og sjelesørger i Normisjon Trøndelag. 


Reidun Thorvik er psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Har jobbet på Rikshospitalet som sykepleier, som lærer, og på BUP som sykepleier, leder og familieterapeut. 

Solveig Moe er sykepleier og utdannet innen psykodrama. Har jobbet mange år i psykisk helsevern og rusbehandling som sykepleier og behandler. 

Anne Bergsrønning Eid, er utdannet sykepleier og pedagog. Har tatt enkeltemner i coaching -selvledelse og emosjonell intelligens, prosjektstyring og personalledelse.

Majen Helen Sævik, er utdannet ingeniør med etterutdanning i pedagogikk, skoleledelse og psykologi.  

Jan Øyvind Grøm, pensjonert sokneprest og sjelesørger. 

 

Linn Vada, Veterinær og sjelesørger

 

 

Bente Kollsete

Roald Håbrekke

Ida Mathilde A. Schiager

Eivind Risholm

Morten Aalbu