Medarbeidere


Kjellaug Andresen,daglig leder og familieterapeut
Inger Brit Rødberg,regionleder Normisjon

 


Reidun Thorvik er psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Har jobbet på Rikshospitalet som sykepleier, som lærer, og på BUP som sykepleier, leder og familieterapeut. Er nå pensjonist, og har vært frivillig i Samtalesenteret siden oppstart.

Olav Kvaløy,siv.ing,leder av retreat, sjelesørger
Bente Lise Austad, fysioterapeut, psykomotorisk og kognetiv terapi

Sigrun Hammer Kvaløy er Barne og familieleder. Utdannet førskolelærer, og har videreutdanning i Spesial pedagogikk, Pedagogisk veiledning og Rådgivning ved NTNU. Arbeidserfaring: førskolelærer, lærer og rådgiver i videregående skole. Frivillig arbeid: Leder for Familie retreater i 7 år, sjelesørger, frivillig medarbeider ved Trondheim Samtalesenter i 8 år.

 

Solveig Moe er sykepleier og utdannet innen psykodrama. Har jobbet mange år i psykisk helsevern og rusbehandling som sykepleier og behandler. Vært med som samtalepartner, gruppeleder og veileder på UngePar og Familieskolen siden Trondheim samtalesenter ble etablert.

Marit Rein,lærer
Åsa Dahl Berge, lektor
Ruth Ester W. Sævik,sykepleier og familieterapeut
Anne Elise Hugdal Lykke,sosionom
Jorunn Hegertun Mortensen, psykiatrisk hjelpepleier

 

Einar Strøm, agronom og jobber som lærer og veileder ved Gå Ut Senteret. Studerer sjelesorg og har tidligere jobbet som feltprest, misjonær og barne- og ungdomsarbeider.

Randi Torset, familieterapeut
Gunn Hauan Tronsen, leder på Innherred, veileder og jordmor

Erling Dalen, er sykepleier, spesialist i allmennmedisin og i samfunnsmedisin. Har jobbet som allmennlege, kommunelege og overlege ved psykiatrisk klinikk i Helse Nord-Trøndelag frem til 2013. Er nå pensjonist.
Bodil Brenne Aarmo, sykepleier og lærer
Inger Karin Brenne,  sykepleier og lærer