Medarbeidere


Kjellaug Andresen: Daglig leder, sjelesørger og familieterapeut. E-post: kjellaug@trondheimsamtalesenter.no

Anne Elise Hugdal: sosionom og familieterapeut. E-post: anne.elise@trondheimsamtalesenter.no

Hildegunn Håbrekke: lærer og coach. E-post: hildegunn@trondheimsamtalesenter.no

Monika Gjøra, psykolog fra Polen. Har jobbet som psykolog på barnehjem og som pediatrisk psykolog i Polen. Har p.t. ikke norsk godkjenning som psykolog. 

Inger Brit Rødberg er regionleder og sjelesørger i Normisjon Trøndelag. 


Reidun Thorvik er psykiatrisk sykepleier og familieterapeut. Har jobbet på Rikshospitalet som sykepleier, som lærer, og på BUP som sykepleier, leder og familieterapeut. 

Solveig Moe er sykepleier og utdannet innen psykodrama. Har jobbet mange år i psykisk helsevern og rusbehandling som sykepleier og behandler. 

Åsa Dahl Berge har jobbet som allmennlærer i grunnskolen og førstekonsulent i UDI. Jobber i dag som lektor i pedagogikk på grunnskoleutdanningen på NTNU.

Anne Bergsrønning Eid, er utdannet sykepleier og pedagog. Har tatt enkeltemner i coaching -selvledelse og emosjonell intelligens, prosjektstyring og personalledelse.

Majen Helen Sævik, er utdannet ingeniør med etterutdanning i pedagogikk, skoleledelse og psykologi.  

Jan Øyvind Grøm, pensjonert sokneprest og sjelesørger. 

Bente Kollsete

Roald Håbrekke

Ida Mathilde A. Schiager

Eivind Risholm

Morten Aalbu