Samlivskurs over 7 kvelder


Dette er kvelder hvor hvert enkelt par skal få ta imot noe godt, både for hode, hjerte og mage.

Familieskolen er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Frikirke, Salem menighet, Betania Misjonsforening(NLM), Pinsemenigheten Betel og Trondheim Samtalesenter. Sammen holder vi samlivskurset 7 kvelder om å være 2, et kurs utarbeidet av Alpha.

Kurset består av undervisning og individuelt arbeid der det enkelte par skal arbeide med spørsmål som undervisningen tar opp.

Samlivskurset tar opp syv av de viktigste sidene ved et hvert samliv. Kurset er designet for å være til hjelp for alle par, uansett livssyn, som ønsker å utvikle, forbedre og styrke sitt forhold. Kurset passer best om dere har levd sammen en stund, og gjort noe erfaringer.

Det blir undervist i følgende emner- i denne rekkefølgen:

  1. Å bygge et sterkt fundament
  2. Kunsten å kommunisere
  3. Konflikthåndtering
  4. Tilgivelsens betydning
  5. Foreldre og svigerforeldre
  6. God sex
  7. Kjærlighet i praksis

Praktiske opplysninger

Kursdager 2022/2023:

28.09, 26.10, 23.11, 11.01 ,08.02, 08.03, 12.04.

Samlivskurset finner sted i Trondheim Frikirkes lokaler. Adresse: Brøsetvegen 145A, 7048 Trondheim.

Vi begynner kl.18.30 med middag med påfølgende undervisning og bearbeidelse av stoffet som blir presentert. Så går det slag i slag med en kombinasjon av undervisning og videre bearbeidelse av stoffet som presenteres. Parene skal ikke ha gruppesamtaler med andre par, men arbeide hver for seg. Kvelden avsluttes 21.00!

Pris: Kr 3000 pr. par. Dette inkluderer deltakerhefte og servering.

Påmelding innen 01.09.2022 – nb ny påmeldingsfrist: 16. september

til kjellaug@trondheimsamtalesenter.no eller 45 61 98 18.

Arrangør: Familieskolen.

Disse underviser på Familieskolen:

Ingebjørg og Sveinung Sørhaug. Ingebjørg er avdelingssykepleier og har kompetanse innenfor veiledning. Sveinung er klinikksjef ved lungeavdelingen på St.Olavs. De har undervist på Familieskolen siden 2014 på Familieskolen , og også undervist på noen av våre samlivskurs basert på Dr. John Gottmans materiell.
Majen og Tore Sævik. Majen er ingeniør med etterutdanning i pedogikk og psykologi. Jobber som lærer på Kvt. Majen er også frivillig samtalepartner på Trondheim Samtalesenter. Tore Sævik er ingeniør, og har undervist sammen med Majen på Familieskolen siden 2005. De har også vært med å undervise på samlivskurs basert på Dr. John Gottmans materiell.
Hildegunn og Roald Håbrekke. Hildegunn er utdannet lærer og coach, jobber som pastor,og samtalepartner ved Trondheim Samtalesenter. Har erfaring fra samlivskurs. Roald er sosionom, og jobber som daglig leder for Bakklandet og Lademoen menighet, og har lang erfaring fra rusbehandling, samtaler og samlivskurs. Hildegunn og Roald har vært med siden 2018 og underviser både på Familieskolen og på samlivskurs basert på Dr. John Gottmans materiale.
Kjellaug og Jann Even Andresen. Kjellaug er daglig leder Trondheim Samtalesenter, sjelesørger og familieterapeut. Lang erfaring med samtaler og samlivskurs. Jann Even er pastor i Salem menighet, og har lang erfaring fra undervisning og samtaler med mennesker. Kjellaug og Jann Even har vært med siden 2008 i Familieskolen, og underviser også på samlivskurs basert på Dr. John Gottmans materiale.
Solveig og Øyvind Moe. Solveig er sykepleier og psykodramaterapeut og arbeider ved Lade behandlingsenter, og Øyvind jobber som sivilingeniør i Kongsberg Maritime. Begge har lang fartstid på samlivkurs både som veiledere og dramatisering av tema. Solveig underviser også på kurset for par i etableringsfasen og er frivillig samtalepartner på Trondheim Samtalesenter. De har vært med på Familieskolen siden 2014.