Samlivskurs på Innherred


Samlivskurset 7 kvelder om å være to er et spennende kurs for dere som ønsker å investere i samlivet og bygge et sterkt fundament for et sunt og godt samlivet som varer livet ut. Kurset er designet for å være til hjelp for alle par, uansett livssyn, som ønsker å utvikle, forbedre og styrke forholdet.

Tema: Å bygge et sterkt fundament, kunsten å kommuniser, konfliktløsning, tilgivelsens kraft, familiens betydning – fortid og nåtid, et godt sexliv og kjærlighet i prakis.

Kurset består av undervisning og oppgaver der det enkelte paret skal arbeide med spørsmål som undervisningen tar opp. Parene skal ikke ha gruppesamtaler med andre par.

Datoer 2017/2018:Onsdag 13. september, 4. oktober, 1. november, 29. november i 2017, 10. januar, 07.februar, 07. mars i 2018.
Tidspunkt: kl 19.00 – 21.30.
Sted: Bamberg arbeidskirke på Levanger

Undervisere:

Karin Wang Holmen Overlege på poliklinikk, spesialist i psykiatri, tidligere fastlege og helsetasjonslege

Bodil Aarmo Brenne Sykepleier, høgskolelektor i helsefag på HiNT, Gestaltterapeut under utdanning (NGI).

Gunn Hauan Tronsen Helsesøster, jordmor med videreutdanning i psykisk helse

Gunn Hauan Tronsen
Helsesøster, jordmor med videreutdanning i psykisk helse

Pris: kr. 2000 pr par inkludert kurshefte og enkel bevertning.
Arrangør: Samtalesenteret på Innherred/Trondheim Samtalesenter/Normisjon region Trøndelag

Påmelding innen 2. september 2017 til post@trondheimsamtalesenter.no

SIDE 16 Panorama 6 2013

omtale levangeravisen 2013