Tilbud


Alle mennesker har en gang i blant behov for å snakke med noen om vanskelige sider av livet sitt, men ikke alle har noen å snakke med når de trenger det.

Livet kan by på små og store kriser, og mange strever med tanker og følelser. På Trondheim Samtalesenter kan du få snakke fortrolig med en av våre medarbeidere om det som er vanskelig.

På senteret er det frivillige medarbeidere. De har fagkyndig opplæring i å være en fortrolig samtalepartner, og har taushetsplikt.

Senteret baserer sin virksomhet på det kristne menneskesyn, men er åpent for alle, uansett livssyn og ståsted. Alle som søker hjelp i senteret skal bli møtt med varme, omsorg og respekt.

Ta kontakt for å avtale samtale