Hjerterommet


hjerterommetHva er hjerterommet?

Synes du livet og hverdagen kan være vanskelig å håndtere?  Lever du hver dag med minner og tanker fra fortiden som er med på å hemme din livskvalitet?

Hjerterommet er et sted hvor du som har opplevd seksuelle krenkelser kan få prate om hvordan livet er for deg akkurat nå. Her møter du støtte, omsorg og noen som kan lytte når hverdagen blir vanskelig.

Vi møter alle med respekt, og har tro på hvert enkelt menneskes evne til å stå i, og jobbe seg gjennom vonde og vanskelige minner. Men dette skal du slippe å gjøre alene. Vi står der sammen med deg.

Hva møter deg på hjerterommet?

Når du har kontakt med Trondheim Samtalesenter vil du få en fast samtalepartner å snakke med. Samtaler tilbys deg så lenge du selv har behov for dette.  Det er p.t. knyttet to medarbeidere til hjerterommet som har arbeidet ved traumeenheten ved Betania Malvik; Ruth Ester W. Sævik og Jorunn H.Mortensen.

Ta kontakt via skjema, telefon eller mail.

Priser

Pris pr. samtale er kr. 300,-,  og kr. 200,- for studenter/uføretrygdede pr. time (45 min)

Trondheim Samtalesenter er en diakonal virksomhet og har mulighet til å gi noen samtaletimer gratis dersom det er behov for det.

Åpningstider

Vi kan tilby samtaler både på dag- og kveldstid.