Samlivskurs for par i etableringsfasen


Samlivskurs for par i etableringsfasen(også kalt unge par weekend) er en weekend som passer for par som er forlovet, nygift eller tenker på å gifte seg.  Siden 2006 har ca. 140 par deltatt på denne parweekend! Vi tror at dette er en god investering i starten av et livslangt samliv og lære litt om hva det vil si å leve sammen som par og familie.

Vi tror på Kjærligheten (den med stor K). Og vi tror på det forpliktende samliv. Men vi vet at ting ikke går av seg selv, selv om dere er glade i hverandre og har de beste intensjoner for samlivet.

Derfor vil vi invitere til ei helg med fokus på dere to, hvor dere kan investere i hverandre.  Dette blir ei helg hvor dere får mye tid til å prate sammen, gjøre praktiske øvelser sammen og god anledning til å snakke med noen som er mer erfarne dersom dere ønsker det.

Vi tror dette blir en annerledes, utfordrende og morsom weekend!

Noen av temaene som vil bli berørt i løpet av helga er: 

  • Kjærlighetens fem språk
  • Kommunikasjon og konfliktløsning
  • Kommunikasjonfilter (bakgrunn, verdier)
  • Tilgivelse og forsoning
  • Samlivets vitaminer

Praktisk informasjon

Dato 2020: 20.-21. mars
Pris: kr 1 500 pr par inkl. bevertning

Sted: Salem menighet, Prinsensgate 22b, Trondheim

Påmelding til: post@trondheimsamtalesenter.no

Sagt om kurset av tidligere kursdeltakere:

Veldig bra opplegg! Flott kurs! Fine og relevante tema.

Fin blanding av humor, seriøsitet og alvor.

Bra å få snakke om faktiske ting!

Temaene som ble tatt opp vil være noe vi kan ta med oss inn i ekteskapet!

Takk for en utrolig bra helg. Den har gitt oss mye!

Det er fint å høre at konflikter i seg selv ikke er et problem, men måten man løser dem på som er det viktigste.

Veldig nytt å lære kommunikasjons teknikker.

God blanding  med undervisning, rollespill og par-samtaler(oppgaver).

KURSLEDERE: 

Bente Lise og Bjarne Austad:

Bjarne Austad er fastlege ved Sjøsiden Legesenter i Trondheim og førsteamanuensis ved medisinsk fakultet på NTNU. Han har undervist på samlivskurs for unge par i en årrekke.

Bente Lise Austad er spesialist i psykomotorisk fysioterapi, driver med master i psykisk helse.  Jobber på Nidaros DPS fra januar 2018.
Har jobbet som fysioterapeut i psykiatrien, på kreftavdeling og på rehabiliteringssenter med fokus på mestring av smerter/utmattelse og med kroppsbilde blant sykelig overvekt. Har innføringskurs i kognitiv terapi og deltatt på Gottmans kursledersamling for samlivskurs, samt tatt PREP- kurs for unge par.

Solveig og Øyvind Moe:

Solveig Moe er sykepleier og utdannet innen psykodrama. Har jobbet mange år i psykisk helsevern og rusbehandling som sykepleier og behandler. Vært med som samtalepartner, gruppeleder og veileder på UngePar og Familieskolen siden Trondheim samtalesenter ble etablert.

Øyvind Moe er utdannet ingeniør og jobber som leder for produksjonsteknisk avdeling hos Kongsberg Maritime på Grilstad. Har vært med som veileder på Unge Par Weekend siden oppstart og på Familieskolen i mange år.

Christina og Thor Øyvind Hansen:

Christina Hansen er dansk, og har forelsket seg i Thor Øyvind og den norske natur. Hun er utdannet sykepleier med master i Sosialt Arbeid. Har jobbet innen rusomsorg, infeksjonbehandling og utenlandsarbeid. Hun jobber nå i Kirkens Bymisjon med HIV-informasjon og sosialt arbeid blant HIV-smittede. Hun har erfaring med veiledning av mennesker i forskjellige livssituasjoner.
Thor Øyvind Hansen er norsk og fant ut at det var deilig å være norsk i Danmark. Han er utdannet ingeniør og jobber som vedlikeholdssjef i Equinor. Han er glad i å arbeide med mennesker og har erfaring med personalarbeid. Er frivillig medarbeider på krisetelefon/chat i Kirkens SOS.
Sammen har Christina og Thor Øyvind gjennomgått mange prosesser og gjort seg noen erfaringer både som kjærester og ektepar, som de ønsker å dele med unge par i etableringsfasen.

Cecilie og Kjetil Vestergaard:

Kjetil er samfunnsøkonom og jobber i Miljødirektoratet. Cecilie er lege og forsker for tiden på søvn samtidig som hun jobber på Østmarka. De har deltatt på par-kurs og syns det er spennende og viktig med dynamikken i en parrelasjon.

Anne Bergsrønning Eid:

Anne Bergsrønning Eid er utdannet sykepleier og jobber på kirurgisk sengepost. Har tatt enkeltemner i coaching – selvledelse og emosjonell intelligens, prosjektstyring og personalledelse. Har vært med i styret i Trondheim Samtalesenter siden 2014. Har vært med å arrangert kurs for par i etableringsfasen tidligere og foreldrekurs.